سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

رنگ اكريليک اكرليكو 200ml مايمری

از 2,850,000 - 3,862,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
مدل اکرلیک
حجم 200 میل
ساخت ایتالیا
برند مایمری
بسته بندی تیوپی

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
رنگ اکریلیک اکرلیکو فلورسنت 200ml مایمری Fluorescent Green (326) -10001
4,982,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو فلورسنت 200ml مایمری Fluorescent Red (239) -10001 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو فلورسنت 200ml مایمری Flourescent Pink (215) -10001 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو فلورسنت 200ml مایمری Fluorescent Yellow (095) -10001
4,982,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو فلورسنت 200ml مایمری Fluorescent Orange (051) -10001
4,982,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو فسفرسنت 200ml مایمری Phosphorescent (008) -10003 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Warm Grey (507) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent Green Light (339) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent Violet Reddish (465) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Cool Grey (510) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Light Gold (137) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Deep Gold (151) -10007
5,058,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Silver Anique (562) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Carbon Black (537) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Blueish Grey (512) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Grey Deep (511) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Mars Brown (476) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent violet Reddish Light (462) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Violet Ultramarine (440) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Turquoise (430) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Green Blue (409) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Kings Blue Light (405) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Prussian Blue (402) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Mangancese Blue(Hue ) (385) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Cobalt Blue Deep(Hue) (371) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Cobalt Blue Light imit (370) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Brilliant Blue (364) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Sky Blue Light (362) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Turquoise Green (350) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری permanent green deep (340) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Oilve Green (331) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Brillint Green (303) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Verdaccio (298) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Scarlet (274) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Transparent Red (266) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Primary Red Medium (259) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری primary Red Magenta (256) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent Alizarin Crimson (254) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری permanent Red Deep (253) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری permanent Red Light (251) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Mars Red (248) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Quinacridone Rose Light (214) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Provence Rose Lake (213) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Quinacridone Rose (212) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Venetian Rose (210) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری golden ochre (134) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Yellow Greenish (120) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری golden Yellow (117) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent Yellow Deep (114) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری permanent yellow medium (113) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Permanent lemon yellow (112) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Naples yellow Deep (107) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Naples yellow Reddish (106) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Naples yellow light (105) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری mars yellow (102) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری permanent orange (062) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری mars orange (060) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Titanium buff (023) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Yellow ochre (131) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Primary Yellow (116) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Phthalo Blue (378) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Phthalo Green (321) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Bronze (475) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Copper (200) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Platinum white (017) -10007
5,058,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Silver (003) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Paynes grey (514) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Raw Umber (493) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Burnt Umber (492) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Primary Blue Cyan (400) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Ultramarine (390) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Navy Blue (388) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Sap Green (358) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Emerald Green (356) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Yellowish Green (323) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Vermilion(Hue) (280) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Burnt Sienna (278) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Red ochre (191) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Carmine (166) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Bordeaux (165) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Raw Sienna (161) -10007
4,920,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Ivory White (021) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 200ml مایمری Titanium white (018) -10007 ناموجود
افزودن به سبد خرید

رنگ اكريليک اكرليكو مایمری ساخت کشور ایتالیا ابزاری بسیار عالی برای هنرمندان حرفه ای و دانشجویان می‌باشد. دارای 79 رنگ روشن و تمیز که از رنگدانه های با کیفیت خوب ساخته شده است. دارای غلظتی بالا و مقاوم در برابر رزین می‌باشد رنگ های اکرلیکو درخشندگی و روشنی رنگ آن به گونه ای است که طیف وسیعی از رنگ ها را برای شما خلق می‌کند و همچنین در حجم های 75ml و 200ml در بسته بندی تیوپی به شما عرضه می‌شود.
رنگ اکریلیک Acrylico سطح را به خوبی پوشش می‌دهد و در پایان کار سطحی یکنواخت و نیمه براق را ایجاد می‌کند.
دارای 6 رنگ فلورسنت، 7 رنگ متالیک، 1 رنگ فسفرسنت شب رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما