سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

رنگ اكريليک اكرليكو 75ml مايمری

از 2,020,000 - 2,097,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
مدل اکریلیک
حجم 75 میل
ساخت ایتالیا
برند مایمری
بسته بندی تیوپی

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Sap Green (358) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Emerald Green (356) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Yellowish Green (323) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Vermilion(Hue) (280) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Burnt Sienna (278) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Red ochre (191) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Carmine (166) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Bordeaux (165) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Raw Sienna (161) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Ivory White (021) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری zinc white (020) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Titanium white (018) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Warm Grey (507) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent Green Light (339) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent Violet Reddish (465) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Cool Grey (510) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Light Gold (137) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Deep Gold (151) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Silver Anique (562) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Carbon Black (537) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Blueish Grey (512) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Grey Deep (511) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Mars Brown (476) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent violet Reddish Light (462) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Violet Ultramarine (440) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Turquoise (430) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Green Blue (409) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Kings Blue Light (405) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Prussian Blue (402) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Mangancese Blue(Hue ) (385) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Cobalt Blue Deep(Hue) (371) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Cobalt Blue Light imit (370) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Brilliant Blue (364) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Sky Blue Light (362) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Turquoise Green (350) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری permanent green deep (340) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Oilve Green (331) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Brillint Green (303) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Verdaccio (298) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Scarlet (274) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Transparent Red (266) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Primary Red Medium (259) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری primary Red Magenta (256) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent Alizarin Crimson (254) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری permanent Red Deep (253) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری permanent Red Light (251) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Mars Red (248) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Quinacridone Rose Light (214) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Provence Rose Lake (213) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Quinacridone Rose (212) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Venetian Rose (210) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری golden ochre (134) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Yellow Greenish (120) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری golden Yellow (117) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent Yellow Deep (114) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری permanent yellow medium (113) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Permanent lemon yellow (112) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Naples yellow Deep (107) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Naples yellow Reddish (106) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Naples yellow light (105) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری mars yellow (102) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری permanent orange (062) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری mars orange (060) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Titanium buff (023) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Yellow ochre (131) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Primary Yellow (116) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Phthalo Blue (378) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Phthalo Green (321) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Bronze (475) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Copper (200) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Platinum white (017) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Silver (003) -10004
2,957,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Paynes grey (514) -10004 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Raw Umber (493) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Burnt Umber (492) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Primary Blue Cyan (400) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Ultramarine (390) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ اکریلیک اکرلیکو 75ml مایمری Navy Blue (388) -10004
2,880,000 ریال
افزودن به سبد خرید

رنگ اكريليک مایمری ساخت کشور ایتالیا ابزاری بسیار عالی برای هنرمندان حرفه ای و دانشجویان می‌باشد. دارای 79 رنگ روشن و تمیز که از رنگدانه های با کیفیت خوب ساخته شده است. دارای غلظتی بالا و مقاوم در برابر رزین می‌باشد رنگ های اکرلیکو درخشندگی و روشنی رنگ آن به گونه ای است که طیف وسیعی از رنگ ها را برای شما خلق می‌کند و همچنین در حجم های 75ml و 200ml در بسته بندی تیوپی به شما عرضه می‌شود.
رنگ اکریلیک Acrylico سطح را به خوبی پوشش می‌دهد و در پایان کار سطحی یکنواخت و نیمه براق را ایجاد می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما