سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

ماژیک کیوکالر دو سر زیگ

1,060,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
مدل ماژیک کیوکالر
نوع سر دوسر گرد و تخت
استاندارد Iso 9001
ساخت ژاپن
برند زیگ

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Green (502) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Olive Green (545) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Yellow Green (125) -140
790,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ blue gray (832) -140
790,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blush (743) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cream yellow (421) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Menthol Violet (319) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Pink (222) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Navy (320) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Aqua (532) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blender (B1) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Black (900) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Slate Gray (847) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Gray 4 (846) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Gray (845) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Gray 3 (844) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Brick Beige (843) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Gray 2 (842) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Dawn Gray (841) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Gray 1 (840) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mid Gray (838) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Gray Tint (831) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dark Steel Gray (829) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Gray (828) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue Gray 4 (827) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue Gray 3 (826) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue Gray 2 (825) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue Gray (824) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dawn Gray (823) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue Gray 1 (822) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Gray (821) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Natural Gray (808) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dark Gray (805) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Gray Brown (803) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Gray (801) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Brown (793) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dark Oatmeal (784) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Brown (769) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dark Brown (767) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Chesti (766) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Nutmeg (765) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mid Brown (764) 140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blush (741) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Blush (740) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Burnt Sienna (738) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mustard (736) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Beige (732) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Beige (731) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Oatmeal (730) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Sand (723) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Brown (705) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Pink (665) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Purple (637) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Violet (634) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Violet (609) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Violet (607) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Lilac (602) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Green (567) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Emerald Green (553) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Olive Green (544) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mid Green (542) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Marine Green (539) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Turquoise Green (534) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Aqua (531) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green Shadow (520) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Green (508) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Ocean Grean (506) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ May Green (505) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Green (504) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Green (501) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Rose Beige (425) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Bisque (424) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Vanila (423) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cream Yellow (422) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Natural Beige (420) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ English Rose (419) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Champagne (418) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Porcelain (417) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Ivory (416) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Orange (407) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cadmium Orange (406) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Bright Yellow (404) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Blue (378) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dull Blue (366) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ CornFlower Blue (364) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Iceberg Blue (351) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Ice Blue (350) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Shadow Mauve (341) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Haze Blue (340) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Peacock Blue (339) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Persian Green (334) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Alice Blue (332) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Ice Tint (331) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Blue (330) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Navy (318) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blue (317) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Menthol Violet (316) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Persian Blue (315) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cobalt Blue (304) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Blue (302) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Blood Red (285) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Deep Red (268) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Wine Red (266) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Geranium Red (264) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Rose (262) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Dark Pink (229) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pink (225) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Pink (221) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Red (218) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cadmium Red (217) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Scarlet Red (215) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Carmine Red (208) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Light Carmine (204) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pink Haze (201) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Pink (200) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Ochre (153) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mellow Yellow (140) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Yellow Green (124) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Barium Yellow (120) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Yellow (106) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Mid Yellow (104) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Jasmine (103) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Lemon Yellow (102) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Pale Yellow (100) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 11 (W11) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 10 (W10) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 9 (W9) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 8 (W8) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 7 (W7) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 6 (W6) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 5 (W5) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 4 (W4) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 3 (W3) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 2 (W2) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Warm Gray 1 (W1) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 11 (C11) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 10 (C10) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 9 (C9) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 8 (C8) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 7 (C7) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 6 (C6) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 5 (C5) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 4 (C4) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 3 (C3) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 2 (C2) -140 ناموجود
افزودن به سبد خرید
ماژیک کیوکالر دوسر زیگ Cool Gray 1 (C1) -140
1,060,000 ریال
افزودن به سبد خرید

ماژیک های طراحی و نقاشی کیوکالر محصولی ست با بدنه مستطیلی که درحفظ جوهر بسیار از دیگر ماژیک های طراحی و نقاشی، توانمندتر است.

این ماژیک ها با تنوع رنگی بسیار بالا و زیبا و جذاب دارای دو مدل تک سر و دو سر می باشند؛ که مدل تک سر آن دارای سری تخت، و مدل دوسر آن دارای یک سر تخت و سر دیگر گرد می باشد.

ماژیک کیوکالر دارای جوهری بسیار کنترل شده و ثبات رنگی ست و همین موضوع باعث می شود جوهر روی کاغذ پخش نشده و هنگام استفاده دست را کثیف نکند.

نوک های این ماژیک ها به نوعی طراحی شدند که بسیار محکم و بادوامند؛ و نه تنها هنگام استفاده تعادل خود را بخوبی حفظ می کنند، بلکه جریان جوهر از بدنه به نوک را برای ایجاد اثر روی کاغذ یا مقوای مورد نظر را نیز بخوبی کنترل می کند.

جوهر استفاده شده در این محصول، جوهری ست بر پایه الکل و البته غیر سمی.

درب طراحی شده برای این ماژیک ها بسیار محکم و مناسب هستند که از ورود هوا و خشک شدن جوهر داخل ماژیک جلوگیری می کنند.

کاربرد ماژیک کیوکالر

این ماژیک ها برای راندو در رشته معماری ،طراحی صنعتی ، گرافیک و دیگر شاخه های طراحی مثل طراحی لباس کاربرد دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما