سبد خرید
0
جمع کل
تکمیل سفارش
بستن
Loading...

رنگ روغن کلاسیکو 60ml مايمري

1,799,000 ریال
سفارش محصول
مقایسه
حجم 60 میل
برند مایمری
کشور سازنده ایتالیا
نوع بسته بندی تیوپ

لیست محصولات

عنوان قیمت تصویر تعداد سفارش
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری permanent green deep (340) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری golden ochre (134) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Yellow Deep (114) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent yellow lemon (112) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Ivory Black (535) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Violet Blueish (463) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Phthalo Blue Green (410) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Ultramarine Light (391) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Green Light (339) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cadmium Green (307) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Green Earth (296) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Green Lake (290) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cinnabar Green Deep (288) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cinnabar Green Yellowish (287) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cinnabar Green Light (286) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Vermilion Deep (Hue) (285) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Vermilion Light (Hue) (284) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Pozzuoli Earth (276) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Red Orange (249) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Madder Deep (178) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Carmine (167) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Oro scuro (151) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Yellow Light (111) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent orange (110) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Indian Yellow (098) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cadmium Yellow Deep (084) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cadmium Yellow Lemon (082) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cadmium Yellow Light (081) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cadmium Yellow Orange (080) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Brilliant Yellow Deep (076) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Brilliant Yellow Light (075) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Titan-zinc White (019) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Ultramarine Deep (392) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cassel earth (490) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری brown stil de grain (488) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cobalt violet (hue) (448) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری sky blue (414) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری turquoise blue (408) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cobalt blue light (hue) (370) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cerulean Blue (368) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Quinacridone red (258) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cadmium red deep (232) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cadmium red medium (228) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری cadmium red light (226) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری yellow ochre light (132) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Permanent Violet Reddish (465) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Light Gold (137) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Mars Black (540) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Kings Blue Light (405) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Prussian Blue (402) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Cobalt Blue Deep(Hue) (371) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری primary Red Magenta (256) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری permanent Red Deep (253) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری permanent Red Light (251) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Mars Red (248) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Quinacridone Rose Light (214) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Naples yellow Deep (107) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Naples yellow Reddish (106) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Naples yellow light (105) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری zinc white (020) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Yellow ochre (131) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Primary Yellow (116) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Phthalo Green (321) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Silver (003) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Paynes grey (514) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Raw Umber (493) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Burnt Umber (492) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Vandyke Brown (484) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Primary Blue Cyan (400) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Sap Green (358) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Emerald Green (356) -1010
1,799,000 ریال
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Chrome Oxide Green (336) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Burnt Sienna (278) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Raw Sienna (161) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید
رنگ روغن کلاسیکو 60ml مایمری Titanium white (018) -1010 ناموجود
افزودن به سبد خرید

رنگ روغن مایمری مدل کلاسیکو (Classico Maimeri) محصول کشور ایتالیا بوده که دارای بهترین نسبت قیمت و کیفیت در بازارمیباشد. این محصول قابل استفاده در صنایع دستی، نقاشی با رنگ روغن و… به صورت یک مجموعه بی نهایت از رنگ های زرد ، قرمز، سبز و آبی با حداکثر پایداری در مقابل نور میباشد.
رنگ روغن مایمری در 77 رنگ مختلف در بسته بندی های تیوپی در سایزهای 20 میلی لیتر، 60 میلی لیتر، 200 میلی لیتر، 500 میلی لیتر قابل عرضه میباشد.

برای انجام کار با رنگ روغن، نیاز است به بستر سازی قبل از انجام تکنیک هنری و قرار دادن رنگ بر بستر مورد نظر، که معمولا جسو از بهترین مدیوم های پیشنهادی ست.

برای استفاده ی بهتراز رنگ روغن های کلاسیکو باید بر طبق سبک، از مکمل های مختلف، جهت گرفتن نتیجه ی بهتر بهره برد.

ساییدن رنگریزه ها در درون روغن های نیمه خشک و خشک شونده ای مثل خشخاش، بزرک و حتی گردو منجر به تولید رنگ های خاصی می‌شوند که به رنگ های روغن معروف هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

محصولات پیشنهادی

برند های ما